Home

Welkom

Wij willen u graag informeren over wat de rechtswinkel is en wat deze voor u kan betekenen. Met wat voor zaken u bij de rechtswinkel terecht kunt en wat u van de medewerkers kunt verwachten. U wordt ontvangen door de gastvrouw. Afhankelijk van uw vraag of probleem zal zij u begeleiden naar de advocaat of de notaris.

Wat doet de rechtswinkel?

Stichting Rechtswinkel Oosterhout is een stichting met als doel het helpen van mensen, die geconfronteerd worden met problemen op juridisch gebied. De hulp bestaat uit het verstrekken van een gratis juridisch advies of een eventuele doorverwijzing naar een instantie, die u verder op weg kan helpen. De medewerkers van Stichting Rechtswinkel Oosterhout zijn advocaten en (kandidaat-) notarissen. Zij werken allemaal op vrijwillige basis en u wordt voorzien van gratis advies! Stichting Rechtswinkel Oosterhout heeft geen winstoogmerk. De subsidie van het Ministerie van Justitie wordt gebruikt om de onkosten te dekken of komen op een andere manier ten goede aan de Rechtswinkel.

Wat kan de rechtswinkel voor u doen?

De medewerkers van de rechtswinkel zullen eerst luisteren naar uw probleem. Als het om een ingewikkelde juridische kwestie gaat zullen zij deze eerst voor u “vertalen” in normaal begrijpelijke taal. Vervolgens zullen de medewerkers u van advies voorzien. Hierbij zal besproken worden wat uw rechten en plichten zijn, welke stappen u kunt ondernemen en wat u voor stappen kunt verwachten van uw wederpartij.

Onderstaande Notarissen en Advocatenkantoren stellen zich voor u beschikbaar. Deze zijn alleen via de Stichting Rechtswinkel Oosterhout te raadplegen.

Reacties zijn gesloten.